ABC Fight Flens­borg Store in Flensburg

ABC Fight Flens­borg Store in Flensburg

Cate­go­ries: Boks­ning

Bok­se­klub med Gustav Johann­sen Sko­lens idræts­fa­ci­li­te­ter, som træningssted.
Træ­ning­sti­derne ligger i aftentimerne.
Kon­takt Martin Mar­cynski på mailadres­sen ved interesse.

Address

Eck­e­ner­strasse 9
24939 Flens­burg
IF Stjer­nen Flens­borg Store in Flensburg

IF Stjer­nen Flens­borg Store in Flensburg

Cate­go­ries: Boks­ning, Bør­ne­gym­na­stik, Fit­ness, Fod­bold, Gym­na­stik, Hånd­bold, Judo, Yoga

Fler­stren­get idræts­for­e­ning i Flens­borg øst med eget idrætsan­læg i Engelsby.
Check ven­ligst for­e­nin­gens hjem­meside mht. info om hold og tilmelding

Address

Bra­hm­str. 6
24943 Flens­burg

Con­tact

Emailinfo@stjernen.de
Hjem­mesidehttp://www.stjernen.de