Sty­rel­sen

SdU´s poli­ti­ske ledelse

Sty­rel­sen er SdU’s øver­ste myn­dig­hed mellem to Lands­mø­der og har det over­ord­nede ansvar for bud­get­tet og drif­ten af institutionerne.
Sty­rel­sen opret­ter, god­ken­der og ned­læg­ger udvalg, her­un­der arbejds- og ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU’s institutioner.
Sty­rel­sen består af for­ret­nings­ud­val­get og 8 yder­li­gere styrelsesmedlemmer. 

Alle 11 sty­rel­ses­med­lem­mer vælges af Lands­mø­det for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til styrelsen.

AllFor­ret­nings­ud­val­get
For­mand

Mads Lau­sten

1. næst­for­mand

Søren Brix

2. næst­for­kvinde

Linea Kopf

Sty­rel­ses­med­lem

Isa­belle Barkholz

Sty­rel­ses­med­lem

Troels Peter­sen

Sty­rel­ses­med­lem

Kir­sten Fuhrmann-Torp

Sty­rel­ses­med­lem

Kim Bren­zel

Sty­rel­ses­med­lem

Jannik Beyer

Sty­rel­ses­med­lem

Björn Wegner

Sty­rel­ses­med­lem

René Schö­neich

For­mand

Mads Lau­sten

1. næst­for­mand

Søren Brix

Foto: Martin Ziemer (www.martinziemer.com)

:soeren@sdu.de

Foto:Foto: Martin Ziemer

2. næst­for­kvinde

Linea Kopf

Sty­rel­ses­med­lem

Isa­belle Barkholz

Sty­rel­ses­med­lem

Troels Peter­sen

Sty­rel­ses­med­lem

Kir­sten Fuhrmann-Torp

Sty­rel­ses­med­lem

Kim Bren­zel

Sty­rel­ses­med­lem

Jannik Beyer

:jannik@sdu.de

Tele­fon:+49 176 56841986

Sty­rel­ses­med­lem

Björn Wegner

Sty­rel­ses­med­lem

René Schö­neich

Kalen­der