DRIFTS­RÅ­DET

Med­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter

For­mand

Jan Rerup

Næst­for­mand

Gerwin Wäch­ter

Han­di­kap­til­lids­mand

Chri­stian Nielsen

Drifts­rå­ds­med­lem

Kim Mühl­hau­sen

Drifts­rå­ds­med­lem

Fabian Schulz

Drifts­rå­ds­med­lem

Bente Beck­mann (barsel)

Drifts­rå­ds­med­lem

Andreas Keese

Drifts­rå­ds­med­lem

Till Kriza

Drifts­rå­ds­med­lem

Jörg Clau­sen

For­mand

Jan Rerup

:Hjem­met

:Mari­en­strasse 20

:24937 Flens­burg

Tele­fon:+49 176 35472483

Næst­for­mand

Gerwin Wäch­ter

:Idræts­hal­len

:Molt­ke­str. 20 C

:24937 Flens­burg

:+49 461 5035021

Han­di­kap­til­lids­mand

Chri­stian Nielsen

:Spej­der­går­den Tydal

:Tüdal 1

:24842 Egge­bek

:+49 4609 91030

Drifts­rå­ds­med­lem

Kim Mühl­hau­sen

:Nysta­dens BoU

:Jun­ker­ho­hlweg 20

:24939 Flens­burg

:+49 461 43136 

Drifts­rå­ds­med­lem

Fabian Schulz

:SdU kon­to­ret

:Nor­der­str. 76

:24939 Flens­burg

:+49 461 14408215

Drifts­rå­ds­med­lem

Bente Beck­mann (barsel)

:SdU Kon­to­ret

:Nor­der­str. 76

:24939 Flens­burg

:+49 461 14408228

Drifts­rå­ds­med­lem

Andreas Keese

:Husum BoU

:Klaus-Groth-Str. 47

:25813 Husum

: +49 4841 3356

Drifts­rå­ds­med­lem

Till Kriza

:Husum BoU

:Klaus-Groth-Str. 47

:25813 Husum

:+49 4841 3356 

Drifts­rå­ds­med­lem

Jörg Clau­sen

:Lyks­borg­gade BoU

:Glücks­bur­ger Str. 20

:24943 Flens­burg

: +49 461 26592

Drifts­rå­dets møder

Drifts­rå­det har åben kon­tor­tid hver tirs­dag kl. 12:00 til 16:00 på vores kontor i Mari­e­gade 20 i Flens­borg. Her kan du møde et drifts­rå­ds­med­lem til per­son­lige samtaler.

Ønsker du et møde uden for kon­tor­ti­den eller med et andet drifts­rå­ds­med­lem kan dette afta­les med vedkommende.

SdU’s drifts­råd:
Mari­e­straße 20
24937 Flens­burg

driftsraad@sdu.de