Kon­takt

Vi glæder os til at høre fra dig

AllBog­hol­deriCopy & LayoutDirek­tio­nenKoor­di­na­to­rerPR & kom­mu­ni­ka­tionRecep­tio­nenSags­be­hand­ler
Direk­tør

Anders Kring

Direk­tions­as­si­stent

Anke Hansen

Pæda­go­gisk områ­de­le­der

Guido Peter­sen

Pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver

Momme Hess

Sags­be­hand­ler for det pæda­go­gi­ske område

Bri­gitte Günther

Områ­de­le­der for idræt, unge og kultur

Hin­n­erk Petersen

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster

Idræts- og for­e­nings­ko­or­di­na­tor

Per Kaare Gildberg

Unge­ko­or­di­na­tor

Pia Clau­sen

Unge- og kul­turko­or­di­na­tor

Nina Wei­ssbeck (barsel)

Bad­min­ton Pro­jek­t­me­d­ar­bej­der

Sven-Erik Lork

PR og kom­mu­ni­ka­tion

Linn Gros­ser

Kul­turko­or­di­na­tor, PR og kom­mu­ni­ka­tion

Anders Toft­gaard

Øko­no­mi­chef

Hauke Müller

Løn- og per­so­na­le­me­d­ar­bej­der

Fabian Schulz

Løn- og per­so­na­le­me­d­ar­bej­der

Katja Kohrt

Løn- og per­so­na­le­me­d­ar­bej­der

Sonja Meng

Bog­hol­der

Bente Beck­mann (barsel)

Recep­tio­nist

Silke Pot­t­hoff

Copy og Layout

Chri­stian Prasno

IT-Sup­port

Direk­tør

Anders Kring

Direk­tions­as­si­stent

Anke Hansen

Pæda­go­gisk områ­de­le­der

Guido Peter­sen

Pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver

Momme Hess

Sags­be­hand­ler for det pæda­go­gi­ske område

Bri­gitte Günther

Områ­de­le­der for idræt, unge og kultur

Hin­n­erk Petersen

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster

test

Idræts- og for­e­nings­ko­or­di­na­tor

Per Kaare Gildberg

Unge­ko­or­di­na­tor

Pia Clau­sen

Unge- og kul­turko­or­di­na­tor

Nina Wei­ssbeck (barsel)

Bad­min­ton Pro­jek­t­me­d­ar­bej­der

Sven-Erik Lork

PR og kom­mu­ni­ka­tion

Linn Gros­ser

Kul­turko­or­di­na­tor, PR og kom­mu­ni­ka­tion

Anders Toft­gaard

Øko­no­mi­chef

Hauke Müller

Løn- og per­so­na­le­me­d­ar­bej­der

Fabian Schulz

Løn- og per­so­na­le­me­d­ar­bej­der

Katja Kohrt

Løn- og per­so­na­le­me­d­ar­bej­der

Sonja Meng

Bog­hol­der

Bente Beck­mann (barsel)

Recep­tio­nist

Silke Pot­t­hoff

Copy og Layout

Chri­stian Prasno