JOB I SdU

Vi søger dig! Bliv en del af vores team.

Leder til Kera­mi­k­værk­sted – Aktivitetshuset 

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en leder til værk­ste­det for kera­mik med mindst 10,0 ugent­lige timer til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Kera­mi­k­værk­ste­det befin­der sig på Duborg-Skolen. Beta­lin­gen sker efter overenskomst med verdi Akti­vi­tets­hu­set er det danske…

læs mere

Pæda­gog­med­hjæl­per til Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshus 

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28,0 ugent­lige timer til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hus. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set, da der er tale om et bar­selsvi­ka­riat. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil…

læs mere

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal 

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

læs mere

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr 

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

læs mere

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

læs mere