Vester­land

Børne- og Ungdomshus

Vester­land Børne- og Ung­doms­hus er et af SdU’s 11 Børne- og Ung­doms­huse.
For­må­let er, at drive dansk kul­tur­pæ­da­go­gisk arbejde.

Huset er delt op i to afde­lin­ger:
1. Bør­ne­hus
2. Ung­doms­hus
Hvert år i den første som­mer­fe­ri­euge tager bør­ne­hu­set afsted på en tur til vores ven­skabs­for­bin­delse i Mid­del­fart ”Bjerg­ban­ken”.

Kon­takt

Deck­er­straße 31
25980 Sylt
+49 4651 24836
+49 4651 1602 (fax)
vesterland@sdu.de

Leder:
Jan Böll

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Vester­land Børne- og Ungdomshus

Deck­er­straße 31
25980 Sylt
+49 4651 24836
+49 4651 1602 (fax)
vesterland@sdu.de