Spej­der­går­den Tydal

Spej­der­cen­ter, Kur­sus­cen­ter og lejrskole

Tre­neda­lens spej­der­gård TYDAL er opret­tet i 1966 i et udstrakt, fredet natu­r­om­råde ned mod åen Trenen, hvor der om som­me­ren er bade­mu­lig­he­der. Are­a­let er i alt på ca. 74 hektar land med bold­ba­ner, skov og lej­r­plad­ser. Omeg­nen er omgi­vet af flere små og store skove.

Tydal er kor­p­sets sam­lings­sted, men har også udvik­let sig til et sted for orga­ni­sa­tio­ner og foreninger.

Der findes mange valg­mu­lig­he­der, når det drejer sig om ind­kvar­te­ring på Tydal: I hoved­byg­nin­gen, spej­der­hyt­ter eller telte. Des­u­den er der selv­for­plej­ning i meget fine køkkenfaciliteter.

Nær­me­ste by er Tarp, der ligger midt imel­lem Flens­borg og Slesvig – Tydal er cen­tralt belig­gende for bus­ture til lands­de­lens mange histo­ri­ske steder.

Kon­takt

​Spej­der­går­den Tydal
Tüdal 1
24852 Egge­bek
+49 4609–91030

tydal@sdu.de
www.tydal.dk

Cen­ter­le­der: Neele Fahse

Udlån

Hoved­byg­ning
Over­nat­ning i hoved­byg­ning (max. 39 personer)

Hytter
Uglebo (14 per­so­ner)
Rav­nebo (10 per­so­ner)
Egely (4 per­so­ner)
Granly (4 personer)

Telt­plad­ser
For op til 800 personer

Læs mere her…

Spej­der­går­den Tydal

Spej­der­går­den Tydal
24852 Egge­bek 
+49 4609–91030
+49 4609–494 (fax)

tydal@sdu.de
www.tydal.de

Besty­rer: Helmut Werth