Sor­te­vej

Børne- og Ungdomshus

Sor­te­vej Børne- og Ung­doms­hus ligger i Flens­borgs nord­lige bydel. Huset har 750kvm og byder på mange mulig­he­der for børn og unge. Vi har et musik‑, træ‑, motor- og kre­a­tiv værk­sted. Der er flere for­skel­lige rum der byder på mang­fol­dige frileg aktiviteter.

Udea­re­a­let er på 11000kvm og består af en bold -, beach -, cross -, stre­etsoc­cer ‑og basket­bane. Der er et vej­sy­stem med ramper for scoter og skater, men også områ­der med træer og buske. Ud over de dag­lige åbning­sti­der til­by­der vi flere kolo­nier, over­nat­nin­ger og wee­kend­t­ure. Disse tilbud går hoved­sa­ge­lig til Dan­mark, hvor vi har flere samarbejdspartner.

Kon­takt

Cor­ne­lius Hansen-Weg 3
24939 Flens­burg
+49 461 42994
+49 461 42825 (fax)
sortevej@sdu.de

Leder:
Michael Wolhardt

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Sor­te­vej Børne- og Ungdomshus

Cor­ne­lius Hansen-Weg 3
24939 Flens­burg
+49 461 42994
+49 461 42825 (fax)
sortevej@sdu.de