Engelsby

Børne- og Ungdomshus

Engelsby BoU ligger på områ­det sammen med Engelsby Cen­tret. Vi har gode uden­dørs­fa­ci­li­te­ter: En lege­plads med stor kla­tre­borg, samt svøm­me­bad. Cen­tret har yder­li­gere flere fod­bold­ba­ner, en af kunst-græs. Dem bruger vi til daglig.

Vi har godt gang i vores musik­lo­kale, samt salen om efter­mid­da­gen. Her arbej­der vi også sammen med nabo­for­e­nin­gen (IF-Stjer­nen) iht. boks­ning. P.t. er vi ved af udvide vores bør­ne­tal og faci­li­te­ter. Og vi er ved at imple­men­te­rer et lærings­rum for børn og unge med fokus på sprog, medi­e­ret læring, dia­lo­gisk læs­ning og viden­de­ling overordnet.

Kon­takt

Bra­hms­str. 6
24943 Flens­burg
+49 461 63946
engelsby@sdu.de

Leder:
Sascha Döstrup

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Engelsby Børne- og Ungdomshus

Bra­hm­str. 6
24943 Flens­burg
+49 461 63946
engelsby@sdu.de