Lyks­borg­gade

Børne- og Ungdomshus

Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus ligger cen­tralt i Flens­borg men råder trods alt over et stort uden­dørs område med fod­bold­bane, lege­plads, bål­hytte, træ­værk­steds-skur og et svømmebassin.

Ellers er huset funk­tions­op­delt og bør­nene kan færdes frit i huset og selv vælge deres akti­vi­tet­stil­bud. Pt. fun­ge­rer en fri­tids­hjems­gruppe af plads­mæs­sige grunde som ”natur­gruppe”, dvs. 1 gruppe (15 børn) tager ud af huset dag­ligt og holder som regel til ved spej­der­hu­set i Sporskifte.

Kon­takt

Glücks­bur­ger Str. 20
24943 Flens­burg
+49 461 26592
lyksborggade@sdu.de

Leder:
Lars Greffrath

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Glücks­bur­ger Str. 20
24943 Flens­burg
+49 461 26592
lyksborggade@sdu.de