Rends­borg Bydelsdorf 

Børne- og Ungdomshus

BoU har to flotte ny renove­rede værk­ste­der hvor bør­nene kan udfolde og udvikle deres kre­a­tive fær­dig­he­der. En tum­lesal hvor ungerne kan bygge huler, spille bold, bord­ten­nis mm. af og til til­by­der vi også disco i salen.

Bou til­by­der mindst to udflug­ter per uge og tager på koloni op til to gange om året. BoU råder og et flot uden­dør­s­a­real med lege­sta­ti­ver, gokarts, børne kar­ru­sel, bold­bane og mere.
Vi arbej­der ud fra lære­pla­ner. Aner­ken­delse og med­be­stem­melse er en cen­tral pæda­go­gisk til­gang til vore bruger. 

Kon­takt

Müh­len­straße 16
24782 Büdels­dorf
+49 4331 38827
rb-bu@sdu.de

Leder:
Jörg Bremer Hansen
+49 1512 2280409
joerg@sdu.de

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Rends­borg Bydels­dorf Børne- og Ungdomshus

Müh­len­straße 16
24782 Büdels­dorf
+49 4331 38827
rb-bu@sdu.de