Træ­nings­hal­len

Hallen i Slesvig

Træ­nings­hal­len i Slesvig benyt­tes fra mandag til fredag i sko­le­ti­den af Hiort Loren­zen-Skolen og Gottorp-Skolen.

I efter­mid­dagsti­merne og i aften­ti­merne til­by­der Slesvig IF badminton‑, hånd­bold- og fod­bold­træ­ning for alle aldersgrupper.

Wee­ken­derne er fuldt belagt med SIF-tur­ne­rings­kampe og SdU-stæv­ner og turneringer. 

SdU samt en lang række for­e­nin­ger arran­ge­rer der­u­d­over skoler, camps, træ­nings­lejre mm. i hallen. For­plej­ning sker der i hal­lens kan­tine og over­nat­ning i de nær­lig­gende hytter.

Kon­takt

Træ­nings­hal­len
Husu­mer Str. 72
24837 Sch­leswig
+49 4621–2 88 04

traeningshallen@sdu.de

Pedel: Uwe Braun

+49 170 8190111
uwe@sdu.de

Slesvig IF

Klubhus
+49 4621–26941

SIF´s kontor
+49 4621–26940

Træ­nings­hal­len

Træ­nings­hal­len
Husu­mer Str. 72
24837 Sch­leswig
+49 4621 — 2 88 04

traeningshallen@sdu.de

Pedel: Chri­stian Nielsen