Unge­ud­val­get

FOR UNGE FRA UNGE

SdU’s unge­ud­valg består lige nu af

Uni­te­dUng­dom i Flensborg

og

Ung­Gang i Slesvig.

Vi er en flok unge men­ne­sker fra min­dre­tal­let, som har taget sig til opgave at lave fede arran­ge­men­ter som fx. Ung­doms­disko, Som­mer­lejr, Fan­ta­sylejr, mm. – for unge fra unge i mindretallet.

SdU’s unge­ud­valg er en unik mulig­hed for at enga­gere sig inden for min­dre­tal­let og til­egne sig for­skel­lige skills, som man mulig­vis ikke altid lærer i skolen. Vi er en åben gruppe, hvor alle der har lyst til at stille noget op på benene er velkommen.

Des­u­den er unge­ud­val­get det per­fekte sted til at knytte kon­tak­ter til andre unge på tværs af min­dre­tal­let og finde nye venner ud over sko­lens grænser.

Har du en fed idé, så kom til os og tag en ven eller to med. Vi glæder os til at se dig!

Ved spørgs­mål, inter­esse eller andet omkring unge­ud­val­get kon­takt Nina: +49 178 4507405

Kalen­der

Kon­takt

Unge- og Kulturkoordinator

Nina Wei­ssbeck
nina@sdu.de
+49 461 14408 237
+49 178 4507405