Søsport

styrke, kon­di­tion, koor­di­na­tion og balance

Hvert år gen­nem­fø­rer udval­get en Åbent Hus-dag, hvor alle inter­es­se­rede er vel­komne til at besøge SdU’s 4 søsport­s­for­e­nin­ger: Flens­borg Roklub, Flens­borg Yacht club, Slesvig Roklub og Ejder Viking i Frederiksstad.

Der­u­d­over arran­ge­res der sik­ker­heds­kur­ser og med ujævne mel­lem­rum også fælles ture.

SdU’s søsport­s­for­e­nin­ger til­by­der
SUP i Flens­borg
Kajak i Flens­borg og Fre­de­riks­stad
Roning i Slesvig og Flens­borg
Sejlads i Flensborg

Kalen­der

Kon­takt

Udvalgsko­or­di­na­tor

Kay von Eitzen
+49 170 8038848
holnis@t‑online.de

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

Idræts- og Foreningskoordinator

Per Kaare Gild­berg
perk@sdu.de
+49 461 14408 217