IDRÆT

Har du lyst til bevæ­gelse?

Kon­takt foreningerne

KON­TAKT SdU (PDF)

SdU doku­men­ter

Pro­tokol­ler, ska­be­lo­ner, vejledninger …

IDRÆT

Har du lyst til bevæ­gelse?

SdU´s for­e­nin­ger

SdU doku­men­ter

Som paraply­or­ga­ni­sa­tion spæn­der SdU over mange for­e­nin­ger som du kan blive medlem i og finde lige netop det tilbud, der passer til dig og din familie.

Gennem idræts­lige, kul­tu­relle og pæda­go­gi­ske tilbud skaber vi fri­tids­op­le­vel­ser med indhold.

Bad­min­ton

Gym­na­stik og Fitness

Fod­bold

Hånd­bold

Petanque

Søsport

Løb

eSport

#Boo­k­e­nin­struk­tør

E‑sport/Ska­te/SUP-instruk­tør