Petanque

koor­di­na­tion, balance, stra­tegi og fællesskab

Petanque er en idræt der kan dyrkes af alle. Man har ikke brug for spe­ci­elt mate­ri­ale – et par kugler, gode sko og så går man bare i gang.

Petanque kan spil­les på for­skel­lige måder enten som single, double, triple, 4‑mands eller 6‑mands.

Inter­na­tio­nale mål på en petanque­bane er 4 x 15 meter, men man kan også spille på åbne baner op til 20 meter. Under­la­get på banen bør være grus med skæver.

For at kunne spille petanque skal man have 1 sæt petanque­kug­ler (3 styk), 1 gris og mindst 1 mod­stan­der. Spil­let star­ter med at man kaster grisen (en lille trækugle) ud fra en ring, som bør være 1 meter fra grund­li­nien (død­li­nien), og den skal have en dia­me­ter på 35 til 50 cm. Der­ef­ter spil­les der til grisen med ens kugler. Udka­stet skal være mellem 6 og 10 meter ud fra ringen. Det hold, der har kastet grisen, star­ter med at lægge ind. Det andet hold prøver så på at lægge sine kugler tæt­tere ind til grisen. Spil­let slut­ter, når et hold har opnået 13 point.

Mate­ri­ale

Hver spil­ler skal have 1 sæt petanque­kug­ler, dvs. 3 kugler. Et sæt tur­ne­rings­kug­ler koster fra 65 €, men man kan også starte med de såkaldte wee­kend­kug­ler, der er billigere.

Dog skal kug­lerne veje fra 650 g og op til 800 g pr. styk og deres dia­me­ter skal være fra 7,05 cm til 8,00 cm. Så er der grisen, den lille trækugle koster godt 1 €. Og et målebånd, som man måske alle­rede har der­hjemme. Ja, og så er det bare med at gå i gang.

Der er for tiden 8 for­e­nin­ger der til­by­der petanque og SdU til­by­der diverse stæv­ner og kva­li­fi­ka­tions­kampe året rundt.

Så er du blevet nys­ger­rig, så kon­takt petanque­ud­val­get under SdU…Vi har plads til mange flere.

Hilsen petanque­ud­valg
Her­bert Gyarmaty

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Her­bert Gyar­maty
+49 461 61406
herbert.gyarmaty@gmx.de

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

Idræts- og Foreningskoordinator

Per Kaare Gild­berg
perk@sdu.de
+49 461 14408 217