SVA­NE­BORG KARDYB 07 Okto­berOkt 2023 20:00Flens­borg Bibli­o­tek, Nor­der­straße 59 24939Flensburg

Kon­cert

Køb din billet her: www.tixforgigs.com/Event/49289

Sva­ne­borg Kardyb er Niko­laj Sva­ne­borg (Wur­litzer, Juno, klaver) og Jonas Kardyb (trom­mer, percus­sion), en prisvin­dende duo fra Dan­mark. Med inspira­tions­kil­der som Nils Frahm, Esb­jörn Svens­son og Jan Johansson’s mester­værk Jazz På Svenska, er deres musik en udsøgt og fry­de­fuld sam­men­s­melt­ning af smukke melo­dier, deli­kat mini­ma­lisme, catchy gro­oves og sub­tile elek­tro­ni­ske vibes, nor­disk atmos­fære og orga­nisk sam­men­spil – alt sammen under­stre­get af en ufor­be­hol­den lyst til at spille sammen.

Duoen udgav i efter­å­ret 2022 sit tredje album Over Tage som sam­ti­dig mar­ke­rer deres debutud­gi­velse hos Gondwana Records. For duoen er dette deres mest seri­øse og efter­tænk­somme udspil til dato. “Over Tage er måske vores stær­ke­ste og mest ærlige album til dato. Usik­ker­hed og efter­tænksom­hed lagde grund­la­get for lyden på album­met, men der er også ele­men­ter af håb og mange opløf­tende øje­blikke. Vi er utro­ligt stolte af det fær­dige værk.”

Som optakt til udgi­vel­sen deltog Sva­ne­borg Kardyb des­u­den – som den kun 4. danske artist nogen­sinde – den vilde pallet af kunst­nere der gennem tiden har opt­rådt på NPR’s Tiny Desk Ses­sion; en ses­sion der i dag har over en halv mil­lion afspilninger.

Døre åbner kl. 19:30
Kon­cert­start kl. 20:00

Musik:
Tiny Desk Ses­sion: https://www.youtube.com/watch?v=M1mg0yLDzvU
Over Tage (Ebelt­oft Ses­sions): https://www.youtube.com/watch?v=MJ8f_ZqLVzA

Links:
Hjem­meside: www.svaneborgkardyb.com
Face­book: www.facebook.com/svaneborgkardyb
Ins­ta­gram: https://www.instagram.com/svaneborgkardyb

I Blå Sal på Flens­borg Bibliotek
15 € (10 € under 26 år)

Import to Google Calendar

Sted

Flens­borg Bibli­o­tek, Nor­der­straße 59 24939Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org