SdUs JULEICA Kursus 24 24 FebruarFeb 2024 10:0025 FebruarFeb 2024 17:30Spej­der­går­den Tydal

SdU

Få din JuLeiCa med SdU på en helt anden måde!
Dette kursus er for dig, der elsker at arbejde fri­vil­ligt med unge på lejre eller andre fritidstilbud.
Sammen dykker vi ned i de vig­tig­ste prin­cip­per for fri­vil­ligt arbejde, lærer om sik­ker­hed, lov og kommunikation.
Plus, du fin­pud­ser dine ledel­ses­fær­dig­he­der og lærer at tackle kon­flik­ter på en cool måde.

Men det er ikke alt – efter to lære­rige dage på Tydal (inkl. over­nat­ning) er det tid til lidt action som frivillig,
hvor du får lov til at afprøve dine nye ung­doms­le­der­kom­pe­ten­cer på en lejr eller andre ungdomsaktiviteter.

Til sidst afrun­des kur­sus­for­lø­bet med et reflek­sions­møde – og vupti, du har nu din helt egen JuLeiCa, der bevi­ser, at du er en top-fri­vil­lig ungdomslejrleder!

VEJEN til DIN JuLeiCa med SdU i 2024: 

  1. Deltag i det her Weekendkursus
  2. Gen­nem­før et lej­r­for­løb i forår eller sommer 2024 inkl. reflek­sions­op­ga­ver sideløbende
  3. Deltag i en reflek­sions­wor­ks­hop enten den 27. april eller 14. september
  4. Kom eller vær’ i besid­selse af et gyl­digt førstehjælpsbevis.
  5. Søg om dit JuLeiCa-bevis på juleica-antrag.de

Til­meld dig nu: www.dgi.dk/202414006001

Alders­be­græns­ning: Du skal være mindst 16 år.

DEL­TA­GER­GER­BYR: 50€

Hen­ven­del­ser og spørgs­mål: nina@sdu.de

Import to Google Calendar

Sted

Spej­der­går­den Tydal

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org