SdU lands­hol­dets sangkonkurrence 14 Decem­berDec 2023 00:0015 MartsMar 2024 12:00

Dans og Musik

Skriv Syds­lesvigs første fodboldhymne!

Som du måske alle­rede ved, afhol­des Euro­pe­ada (EM i fod­bold for Euro­pas min­dre­tal) i Syds­lesvig i 2024, og selv­føl­ge­lig er vores Syds­lesvig­ske Lands­hold med på banen hér.

For at skabe en fan­kul­tur og en min­de­vær­dig ople­velse omkring vores hold og selve Euro­pe­ada her hos os, drøm­mer vi om en helt særlig fæl­les­sang, som kan repræ­sen­tere vores Syds­lesvig­ske lands­hold. Vi drøm­mer om at får vores helt egen hymne, som er fol­ke­nær og catchy.

Lands­hol­det invi­te­rer alle derfor til at del­tage i en kon­kur­rence om at kom­po­nere og ind­sende jeres bud på den ulti­ma­tive Lands­holds­sang. I kan del­tage med små hold, hele sko­le­klas­ser eller som enkeltpersoner.

Den udvalgte sang vil blive udnævnt som offi­ciel sang til mester­ska­bet og vil blive brugt ved diverse arran­ge­men­ter i for­bin­delse med Lands­hol­dets optræ­den og til sel­ve­ste Euro­pe­ada 2024. Jeres nummer vil være med til at skabe og styrke en ny fan­kul­tur i vores danske mindretal.

Vin­derne vil blive beløn­net med en række unikke ople­vel­ser og præmier:

 • Ind­spil­ning af sangen i et pro­fes­sio­nelt lydstudie.
 • Pro­duk­tion af en eks­klu­siv behind-the-scenes musikvideo.
 • Mulig­hed for at optræde med sangen til års­mø­det og Euro­pe­ada i 2024.

Her er nogle ret­nings­linjer for sangen:

 • Sangen skal tema­ti­sere vores min­dre­tal og fodbold.
 • Den skal være et helt nummer og inde­holde et fæn­gende omkvæd, som alle kan synge med på.
 • Varig­he­den af sangen må ikke over­skride 3,5 minutter.
 • Sangen behø­ver ikke at være per­fekt pro­du­ce­ret – mobi­l­op­ta­gel­ser eller egne demoer god­ta­ges. Det vig­tige er dog at både tekst og kom­po­si­tion er på plads, så den senere kan indspilles.

Ind­sen­delse

Vi opfor­drer alle del­ta­gere til at sende deres bidrag til andersp@sdu.de senest den 15. marts 2024.

Ring og skriv til hver en tid i til­fælde af spørgsmål!

Vi ser frem til at opleve den kre­a­tive og musi­kal­ske energi fra din musik­klasse eller dine elever.

Vi håber, at I vil tage godt imod denne udfor­dring, og vi ser frem til at lytte til den kre­a­tive og musi­kal­ske energi fra din musik­klasse eller dine elever.

Læs mere om det Syds­lesvig­ske Lands­hold hér: https://landsholdet.sdu.de/

Læs mere om Euro­pe­ada hér: www.europeada.eu

Import to Google Calendar
 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org