Royal Run 12 Sep­tem­berSep 2021

Løb

Den 12. sep­tem­ber løber Royal Run af stab­len i fem danske byer. Og med udfas­nin­gen af de gæl­dende corona-restrik­tio­ner kan del­ta­gerne se frem til det fæl­les­skab og den fol­ke­fest, som ken­de­teg­ner even­tet. Til­mel­din­gen til Royal Run i Dan­mark er åben.

Kron­prin­s­par­ret fort­sæt­ter suc­ce­sen den 12. sep­tem­ber 2021 og del­ta­ger i Royal Run i Søn­derjyl­land, Aal­borg, Odense og København/Frederiksberg. Der­u­d­over er der også løbe­fest uden kon­ge­lig del­ta­gelse på Born­holm. Alle steder kan der vælges imel­lem tre distan­cer: One mile, 5 km og 10 km.

Flere infor­ma­tio­ner og til­mel­ding her…

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org