MOBILITET/ FUNK­TIO­NEL STYRKE og YOGA 16 MartsMar 2024 11:0012:45Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flens­burg

Gym­na­stik og Fitness

Deltag i en for­mid­dag med
2 workshops

lørdag den 16. marts 2024 kl. 11.00 – 12.45
i Idræts­hal­lens sal, Molt­ke­str. 20c, 24937 Flensborg

MOBI­LI­TET OG FUNK­TIO­NEL STYRKE
Wor­ks­hop med fokus på grun­dig opvarm­ning og mobi­li­se­ring, så vi alle er smidig og klar til at træne med vægt.
Forsk­ning viser tyde­ligt, at der er stor gevinst ved at træne med belast­ning, så du kommer tæt­test på din maxi­male styrke. Jeg kobler styr­ke­træ­nin­gen med balance og koor­di­na­tion på den måde bliver din krop og hjerne udfor­dret. Des­u­den foku­se­rer træ­nin­gen meget på, at du har kon­takt til din kerne – bæk­ken­bund, ryg og mave.

YOGAYIN/YANG
Du invi­te­res til en stem­nings­fuldt Yin – Yang yoga time. Rolig start med fokus på, at du finder dit fun­da­ment, din kerne og for­dy­belse. Der­ud­fra vokser du og bevæ­gel­serne til sol­hil­sen med flow, styrke og balance. Nu er din krop varm og kraft­fuld. Der­ef­ter sænkes tem­poet – mere ro og for­dy­bel­sen ind­træ­der. Dit ånde­dræt bliver endnu dybere og du mærker at kunne give dig hen til det, der er. Du mærker roen både i din krop og i dit sind.

Instruk­tør: Char­lotte Duus, Z‑Health coach, fysi­o­te­ra­peut og DGI Land­s­in­struk­tør i yoga mm., lavet yoga siden sidst i 1990´erne. Grund­læg­ger af Neu­roY­oga. Ånde­dræts Coach.

Prisen er 10 € inkl. frugt og vand.
Der beta­les kon­tant på dagen.

Onli­ne­til­mel­ding: www.dgi.dk/202414554003

Til­mel­dings­frist: 11.03.2024
Til­mel­din­gen er bindende.

Import to Google Calendar

Sted

Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org