Kajsa Vala + YOURDAUGHTERS 22 Okto­berOkt 2022 20:30Volks­bad, Schif­f­brücke 67, 24939 Flens­burg

Kon­cert

Bil­let­ter: 8,80 € (5,50 € under 26 år) www.tixforgigs.com/Event/44586
Fra 16 år og opefter.

Kajsa Vala:
Kajsa Vala har slået sig fast på den danske musiks­cene, som en af de få der mestrer Ame­ri­cana genren. En genre der ellers sjæl­dent lykkes for andre end ame­ri­ka­nerne selv.

Med en islandsk mor og en dansk far træk­ker Kajsa Vala også på de skan­di­na­vi­ske rødder. Men hun har boet og arbej­det som sangskri­ver i Nas­hville. Kom­bi­na­tio­nen af det skan­di­na­vi­ske og ame­ri­kan­ske er rød­derne i Kajsas helt egen Ame­ri­cana / Scan­di­navia lyd.
Kajsa Vala er en frem­ra­gende tekst­for­fat­ter, en san­se­lig voka­list og en kvin­de­lig gui­ta­rist, der vir­ke­lig mestrer sit instru­ment, fra aku­stisk og dobro til en stærk, tung elguitar.

YOUR­DAUGH­TERS:
Søstrene Jule og Lotta Söse­mann har under deres opvækst altid været invol­ve­ret i musikpro­jek­ter og kon­cer­ter, men har aldrig stået scenen sammen. Med en alder­s­for­skel på 6 år fandt de hin­an­den som “voksne” i 2021, hvor de udgav deres første single “Flowers”. Jule og Lotta star­tede med et forsøg på at skrive fød­sels­dags­sange til deres for­æl­dre, men fandt hur­tigt glæde og tillid til hin­an­den som kre­a­tive part­nere. Med deres bag­grund i det danske min­dre­tal i Tys­kland kom­bi­ne­rer søstrene deres for­skel­lige musi­kal­ske stilar­ter og sprog. Duoen blan­der RnB-inspi­re­rede lyde med rock og pop for at skabe groovy sange på engelsk, dansk og tysk.

Ins­ta­gram: Yourdaughtersmusic

Import to Google Calendar

Sted

Volks­bad, Schif­f­brücke 67, 24939 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org