Instruk­tion for dom­mere i indefodbold 28 Okto­berOkt 2021 18:30Husu­mer Str. 72, Sch­leswig

Fod­bold

Er du fod­bold­kyn­dig? Ta´r du gerne ansvar?
Så bliv en del af SdU´s dommerteam!

Inde tur­ne­rin­gen 2021/2022 star­ter den 6. novem­ber i Idræts­hal­len Flensborg.
Til 8 spil­le­dage skal der påsæt­tes dommere.

Udover vore gar­vede dom­mere har vi brug for nye dom­mere. Du får en intro­duk­tion i dom­mer­reg­le­men­tet og du kan altid regne
med under­støt­telse fra dine erfarne dommerkollegaer.
Du udvik­ler dine per­son­lige kom­pe­ten­cer så som:

  • hand­le­kraft
  • rutine i at tage beslutninger
  • selvsik­ker­hed
  • hvor­dan hånd­te­rer jeg andre holdninger.

Spørgs­mål?
Tag kon­takt til René Lange, rene@sdu.de tele­fon 0178 4507403

Instruk­tion for nye og nuvæ­rende dom­mere den 28. okto­ber 2021 18:30 i SIF´s klubhus Husu­mer Str. 72, Slesvig.
Del­ta­gelse og for­plej­ning er gratis.

Til­mel­ding senest den 20. okto­ber til christel@sdu.de eller 0461 14408217.

Import to Google Calendar

Sted

SIF´s Klubhus, Husu­mer Str. 72, Schleswig

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org