Guidet van­dring i Land­skabs­par­ken Twed­ter Mark 13 JuliJul 2024 11:0013:30

Gym­na­stik og Fitness

Dagens van­dre­tur fører dig til den øst­lige side af fjor­den, hvor vi går gennem Twed­ter Mark Land­skabs­park, som ikke er kendt af alle Flens­borgs bebo­ere. Hvor der i dag næsten er 20 hektar enge og natu­ren har sin plads, er der også en begi­ven­heds­rig histo­rie som mili­tært område og flygt­nin­ge­lejr, som der vil blive for­talt om under vores tur.

For at komme ned til Fahren­sodde, skal vi mestre en af trap­perne fra parken til fjord­s­tran­den som en del af en lille ”atle­tisk præ­sta­tion”. I Fahren­sodde lærer vi noget om den aktu­elle status for byplan­læg­nin­gen for denne perle ved fjorden.

Ende­lig tager vi et kig på Cäci­li­ens­chlu­cht, som er male­risk belig­gende ved strandstien, inden turen slut­ter af med en lille forfriskning.

Vi afslut­ter turen med at få en kop kaffe i restau­ran­ten ”The Fer­ry­mann” ved sejl­klub­ben FYC i Fahrensodde.

Dato: lørdag den 13. juli 2024

Start­tids­punkt: kl. 11.00

Møde­sted: Par­ke­rings­plad­sen ”Strand­fri­e­den”, lige bag huset ”Strand­fri­e­den 35 d”

Varig­hed: ca. 2 timer

Pris: 5 €, beta­les kon­tant på dagen

Tour­gu­ide: Jürgen Maßhei­mer (Flens­borg Kom­mu­nes tid­li­gere naturkonsulent)

Til­mel­ding online på: www.dgi.dk/202414504003

Til­mel­dings­frist: 9. juli 2024 (maks 25 deltagere)

For spørgs­mål mm. kon­takt Per Kaare
+49 461 14408 217, +49 1525 1983 476, perk@sdu.de

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org