Guided van­dring i Kol­lund skov 24 MartsMar 2024 11:0013:30

Gym­na­stik og Fitness

Kol­lund Skov om foråret
Når vi kryd­ser den lille bro ved Schuster­kate og træder ind på dansk jord, kommer vi ind i en af de mest mang­fol­dige søn­derjy­ske kystskove. Skoven består af et smukt land­skab med stejle skræn­ter og dybe slug­ter ned mod fjor­dens blå vand.

Dansk natur­fond har været ejer siden 2016, og en lang række tiltag for lokal rekre­a­tion og natur­be­skyt­telse er blevet imple­men­te­ret siden da. Derfor glem­mer vi ikke at slå et smut forbi sko­v­mo­sen, som Natur­fon­den har genop­ret­tet og benyt­ter nogle af de nye naturstier gennem skoven. Vi vil også bruge en del af den gamle Gen­darmsti med smuk udsigt over Flens­borg Fjord på vores vandretur.

Folk i alle aldre er vel­kom­men til at være med, dog gøres der opmærk­som på, at ruten fører igen­nem til dels kræ­vende terræn. Den er derfor ikke egnet til fami­lier med bar­ne­vogn eller per­so­ner med gang­be­svær. Vi går hoved­sa­ge­ligt på van­dre­stier, men skal også klare et par stigninger.

Dato: søndag den 24. marts 2024      Start­tids­punkt: kl. 11.00

Møde­sted: Par­ke­rings­plad­sen ved Kob­ber­mølle Industrimuseum,
Mes­sing­hof 3, 24955 Harrislee
Bemærk ven­ligst: Ikke alle par­ke­rings­plad­ser er frit til­gæn­ge­lige. Du skal være opmærk­som på skiltningen.

Varig­hed: ca. 2 – 2.5 timer.
Bag­ef­ter er der mulig­hed for at få en kop kaffe i Cafe LaFe i Kobbermølle.

Pris: 5 Euro, beta­les kon­tant på dagen

Tour­gu­ide: Jürgen Maẞhei­mer (Flens­borg kom­mu­nes tid­li­gere naturkonsulent)

Til­mel­ding online på: www.dgi.dk/202414504001 

Til­mel­dings­frist: 8. marts 2024       Maks 25 deltagere

For spørgs­mål mm. kon­takt Per Kaare
Tele­fon: +49 461 14408 217 Mobil: +49 1525 1983 476    Mail: perk@sdu.de

 

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org