GRETA + Illia 29 Okto­berOkt 2022 20:00Flens­borg Bibli­o­tek, Nor­der­straße 59 24939Flensburg

Kon­cert

Bil­let­ter: 8,80 € (5,50 € under 26 år) www.tixforgigs.com/Event/44617
Fra 16 år og opefter.
i GARA­GEN DCBIB

GRETA
Glæd dig til at for­svinde fra lock­downs og rast­løs­hed sammen med Dan­marks nye synth-dron­ning, når GRETA invi­te­rer inden­for i sit gli­trende og ravede electro­pop-uni­vers på sin kom­mende Dan­mark­s­turné med det nye album Fore­ver We’ll Be Dancing.

”En solo­ar­tist med stort a i stormende udvik­ling” skrev GAFFA, efter deres anmel­der ople­vede GRETA live. Alle bog­sta­ver er fak­tisk med stort i GRETA, og hun er med sine udgi­vel­ser som ”Hydro­gen”, ”Again”, ”Vibrant” og ”Fore­ver We’ll Be Dan­cing” de sene­ste år blevet et af de mest omtalte upco­m­ing navne her­hjemme og lidt af en anmelder-darling.

GRETA skri­ver magisk pop­mu­sik, der er båret af nostalgi og inspi­re­ret af frem­ti­den, og som lader lyt­te­ren falde pla­dask for hendes frem­træ­dende 80’er synths og elek­tro­ni­ske gro­oves, hvor især de sene­ste sing­ler som ”Wonder”, ”Nicht Allein” og ”Out of Mind” får en til at længes efter klub­ben. Hendes lyse vokal bevæ­ger sig i kunst­fær­dige pop­bob­ler, mens tyng­den mærkes i hendes tek­ster om eksi­sten­ti­elle tanker, der giver plads til både lys og mørke.

Hendes even­tyr­lige og insi­ste­rende synt­hpop kom­pli­men­te­res af en stram visuel æste­tik, der efter­la­der til­sku­e­ren i et eufori­se­rende uni­vers, hvor man ikke kan andet end at over­give sig til beatet og dansen.

Hypen om GRETA, som et fæno­me­nalt live­navn, har spredt sig som en step­pe­brand hos både publi­kum og anmel­dere – blandt andre hos Sound­ve­nue, der kvit­te­rede med seks stjer­ner efter hendes kon­cert til Roskilde Festi­val Summer Days i 2021, og på Spot Festi­val 2021, hvor hun opt­rå­dte for en tæt­pak­ket sal.

Kursen er derfor alle­rede skarpt rettet mod stjer­nerne, og med det nye album Fore­ver We’ll Be Dan­cing, der udkom­mer den 4. februar, er GRETA klar til at erobre endnu flere pop­hjer­ter og fylde de danske spil­le­ste­der på sin hidtil stør­ste turné herhjemme.

Illia
Illia er en ukrainsk sangskri­ver og key­bo­ardspil­ler med base i Berlin.

Hans musik svæver et sted mellem Art-Pop og Folktronica.

En længsels­fuld stemme under det varme dække af kla­ve­rer og synths med eks­pe­ri­men­te­rende per­kus­sive løs­nin­ger. Et forsøg på at finde betyd­nin­ger ved at stille spørgs­mål i en verden af post-everything.

Import to Google Calendar

Sted

Flens­borg Bibli­o­tek, Nor­der­straße 59 24939Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org