Frem­tids­fa­brik­ken – En Syds­lesvig Kon­fe­rence til de unge 05 Okto­berOkt 2023 08:3016:30

Unge 9.–10. klas­ses elever fra alle Syds­lesvigs fæl­les­sko­ler finder sammen på Cen­tral­bi­bli­o­te­ket i Flens­borg til årets Frem­tids­fa­brik ‑En Syds­lesvig Kon­fe­rence til de unge. 

Årets motto lyder “Syds­lesvig for Future” og rejser dermed føl­gende spørgs­mål: ”Hvor­dan skal Syds­lesvig se ud om 10år?”. Dette spørgs­mål skal være omdrej­nings­punkt for kon­fe­ren­cens efter­hån­den vel­kendte byg­ge­sten: Spe­ed­dat­ing og kre­a­tive wor­ks­hops med alle orga­ni­sa­tio­ner i Sydslesvig.

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org