Dia­log­møde om hånd­bol­den i SdU 05 JuniJun 2024 19:0022:00Idrætscaféen, Molt­ke­str. 20c, 24937 Flens­burg

Hånd­bold

Med stor bekym­ring ses en gene­rel ned­gang i med­lem­stal­let og antal hold i min­dre­tal­lets håndboldklubber.
Derfor invi­te­rer vi jer alle til et dia­log­møde hvor vi ønsker at drøfte situ­a­tio­nen og i fæl­les­skab finde frem til løs­nin­ger og tiltag, der kan styrke håndbolden.

På mødet vil vi derfor blandt andet:
‑Drøfte de udfor­drin­ger som klub­berne står over for
‑Brain­storme løs­nin­ger og idéer til at øge med­lem­stal­let og styrke hånd­bol­den generelt
‑Skabe et bedre net­værk af hånd­bold­klub­ber der kan støtte og inspi­rere hinanden
‑Snakke sam­ar­bejds­mu­lig­he­der på tværs af klubberne

Vi håber, at så mange som muligt vil del­tage i dettet vig­tige møde da det kræver vores alles opmærk­som­hed og ind­sats for at sikre at der atter bliver frem­gang i min­dre­tal­lets hånd­bold-klub­ber/af­de­lin­ger.

Med venlig hilsen
SdU håndboldudvalget
For­mand Step­han Krüger

Import to Google Calendar

Sted

Idrætscaféen, Molt­ke­str. 20c, 24937 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org