#boo­k­e­nin­struk­tør

E‑sport/Ska­te/SUP-instruk­tør

Til alle for­e­nin­ger, grup­per, udvalg, bør­ne­ha­ver og sko­le­klas­ser i Sydslesvig.

Vil i gerne prøve…

E‑SPORT

SUP

Skate

Hos os kan i bestille en instruk­tør, som kommer ud til jer med alt udstyr og giver jer en intro­du­ce­rende ople­velse med den nye trendsport.

Det første besøg af vores instruk­tør er ganske gratis, for at give jer mulig­hed for at komme i berø­ring med SdUs Trendsport-satsning.

Hvis i der­ef­ter skulle ønske at komme i gang med idræt­terne selv, vil vi står jer til side med kyndig viden og vej­led­ning omkring det videre forløb

Kon­takt Hin­n­erk (hinnerk@sdu.de eller +49 461 14408 235) og får dig en sam­tale om hvor­dan sådan et besøg kan afvik­les rent prak­tisk hos jer.

Book­nin­ger skal afta­les mindst to uger i forvejen.