BLIV FRI­VIL­LIG

VÆRMED TIL AT BEVÆGE SYDS­LESVIG 

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE FRIVILLIG

 • N

  Du møder nye mennesker 

 • N

  Du bliver del af et større fællesskab 

 • N

  Du bliver et gla­dere menneske 

 • N

  Du udvik­ler dig personligt 

 • N

  Du kan bruge dine egen­ska­ber til at gøre godt for andre

 • N

  Du vil gøre min­dre­tal­let til et federe sted for alle 

FRI­VIL­LIGE STILLINGSOPSLAG

Vores for­e­nin­ger, grup­per og udvalg, drøm­mer om at DU bliver en del af deres fæl­les­skab som frivillig.

Læs om stil­lin­gerne og tøv ikke at ringe eller skrive til kontaktpersonerne.

Fri­vil­lig til EURO­PE­ADA 2024
EURO­PE­ADA gGmbH

Kom og vær med til min­dre­tal­le­nes fod­bold-EM 2024 (28. juni til 7 juli) i den dansk-tyske græn­se­re­gion. Mød en masse andre og lad dig inspi­rere af…

Efter behov og arbejds­op­gave – mindst 8 timer i løbt af ugen.
For­plej­ning og EUROPEADA-tøjsæt
26. juni – 6. juli 2024
Dans for RBUF
Rends­borg-Bydel­storp Ungdomsforening 

Er det dig, der er rigtig god til alt det der med dans? Zumba, hiphop, linedance eller noget helt andet? Eller er det noget du kunne tænke dig til…

mindst 2 timer om måneden
5,00 – 7,50 €/time
Når du er klar – opstart efter sommerferien
Parkour
DAN Gym­na­stik­for­e­ning

Du er vild med parkour og er frisk på at starte et helt nyt tilbud for unge? Så har vi ved DAN gym­na­stik­for­e­ning netop brug for dig!

1 – 1.5 timer om ugen
efter kva­li­fi­ka­tion
Sep­tem­ber 2023
Instruk­tør for spring
Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN

Ved gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN vil vi gerne udbyde spring som et regel­mæs­sigt træ­nings­til­bud. For at starte op med spring har vi brug for en træner der…

1 – 1.5 timer om ugen 
Løn efter qualifikation 
Sep­tem­ber 23
Inden­dørs­ro­ning
gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN

Du elsker inden­dørs­ro­ning og kunne tænke dig at vise andre folk hvor fedt dit hobby er? Så kan du blive træner for inden­dørs­ro­ning ved DAN. Vores…

1 – 1.5 timer om ugen
Efter kva­li­fi­ka­tion
Sep­tem­ber 2023
Træner og hjælpetræner
DGF Flens­borg

Du bræn­der for fod­bold og kan tage ansvar, så er du den rette person til vores børn!

Fra 1- 5 timer pr.uge
Finder vi ud af 
Når du er klar
Bliv gå-vært eller løbetræner
SdU

Bliver du begej­stret af at gå eller løbe ture i det fri og vil du give noget at din glæde videre til andre? Så vær’ med til at sætte Syds­lesvig i…

evt. 1–3 timer om ugen 
10€ for løb og 15€ for gang i til­skud til grup­pen eller for­e­nin­gen per gen­nem­ført aktivitet
Når du er klar
Mød unge fra andre min­dre­tal i hele Europa!
SdU

Det Inter­na­tio­nale Udvalg er et af SdUs seks for­skel­lige Unge- og Kul­tur­ud­valg. Her mødes unge for at arbejde sammen omkring et emne, som de brænder…

Fra 2 timer om måne­den til syv dage i træk
Gratis rejser
Når du er klar
Instruk­tø­rer til SUP, kajak og roning
Flens­borg Roklub

For tiden har vi brug for (hjælpe)instruktører, som kan under­støtte ved afde­lin­ger­nes faste træ­nings­dage og arran­ge­men­ter for nybe­gyn­dere. Du vil i…

ca. 5 timer om ugen
12€ pr. time 
Hur­tigst muligt. 
Hånd­bold­træ­ner for 3. herrehold
DHK Flens­borg

Er du vild med hånd­bold? Har du lyst til at være en del af DHK-fami­lien? Så søger vi dig som træner til vores seniorafdeling!

ca. 3 timer
mindst 10€ i timen
Så hur­tigt som muligt. 
Hjæl­pe­træ­ner for Badminton
Sporskifte Ung­doms­for­e­ning

Du vil hjælpe en erfa­ren bad­min­ton­træ­ner med træ­ning af for­skel­lige hold, fra mini­ton (børn fra 5år) til unge hold. Efter kva­li­fi­ka­tion vil du kunne…

ca. 3–6 timer om ugen
5–10€ efter kvalifikation 
Hur­tigst muligt 

Ønsker du også at slå jeres ledige ”stil­lin­ger” op, kan du bare udfylde vores annonce-skema online eller down­load pdf-udga­ven og udfyld den på skær­men eller i hånden og sende det til frivillig@sdu.de.

Kon­takt os gerne ved yder­li­gere spørgs­mål eller pro­ble­mer:
maj-britt@sdu.de (0178–4507404) eller hinnerk@sdu.de (0178–4507406)