Mød unge fra andre min­dre­tal i hele Europa!
SdU
International Udvalg

Det Inter­na­tio­nale Udvalg er et af SdUs seks for­skel­lige Unge- og Kul­tur­ud­valg. Her mødes unge for at arbejde sammen omkring et emne, som de bræn­der for.

Det hand­ler altid om at skabe den fede­ste ople­velse for så mange andre som muligt. I Inter­na­tio­nal Udvalg beskæf­ti­ger vi os med ung­doms­li­vet i alle euro­pæ­i­ske min­dre­tal. Dette gør vi tæt sam­ar­bejde med YEN, som er paraply­or­ga­ni­sa­tion til unge min­dre­tals­med­lem­mer spredt over hele Europa.

Her repræ­sen­ter vi SdU på YENs semi­na­rer og møder, hvor vi så arbej­der med op til 100 unge fra de for­skel­lige min­dre­tal i Europa. Vi mødes ca. hver anden måned og

Læs mere om YEN her: www.yeni.org

Arbejdsopgaver

I udvalget forbereder vores deltagelse i YEN-seminarer eller egne arrangementer og udvekslinger
Vi diskuterer til tider også aktuelle europæiske politiske og kulturelle mindretalsemner, hvis det er spændende.

Nødvendige kompetencer og krav

- Du skal gerne være mindst 16 år gammel
- Du skal have mod på at møde andre mindretals-kulturer og unge fra hele europa.
- Turde at arbejde med din egen identitet, grænser og styrker
- Have lyst til at komme ud og se ukendte hjørner i Europa
- Være klar på politiske emner og diskussioner med andre unge på øjenhøjde

Fra 2 timer om måneden til syv dage i træk
Et møde ca. hver anden måned
Gratis rejser
Når du er klar

Kontakt

Hinnerk Petersen - Områdeleder
01784507406

FRIVILLIGE STILLINGSOPSLAG

Find flere stillinger her

Fri­vil­lig til EURO­PE­ADA 2024
EUROPEADA gGmbH

Kom og vær med til mindretallenes fodbold-EM 2024 (28. juni til 7 juli) i den dansk-tyske grænseregion. Mød en masse andre og lad dig inspirere af mindretal fra hele Europa. Bliv en del af en unik fodbold-oplevelse kombineret med masser af kultur.

Efter behov og arbejdsopgave - mindst 8 timer i løbt af ugen.
Forplejning og EUROPEADA-tøjsæt
26. juni - 6. juli 2024
Dans for RBUF
Rendsborg-Bydelstorp Ungdomsforening

Er det dig, der er rigtig god til alt det der med dans? Zumba, hiphop, linedance eller noget helt andet? Eller er det noget du kunne tænke dig til at blive bedre til? Så er du "genau" den rigtige til os. Vi vil gerne starte en danse-gruppe for både unge og gamle og...

mindst 2 timer om måneden
5,00 - 7,50 €/time
Når du er klar - opstart efter sommerferien
Parkour
DAN Gymnastikforening

Du er vild med parkour og er frisk på at starte et helt nyt tilbud for unge? Så har vi ved DAN gymnastikforening netop brug for dig!

1 - 1.5 timer om ugen
efter kvalifikation
September 2023
Instruk­tør for spring
Gymnastikforeningen DAN

Ved gymnastikforeningen DAN vil vi gerne udbyde spring som et regelmæssigt træningstilbud. For at starte op med spring har vi brug for en træner der gerne vil tilbyde regelmæssigt spring-træning for unge. Så hvis DU brænder for spring og DU gerne vil dele din viden...

1 - 1.5 timer om ugen
Løn efter qualifikation
September 23
Inden­dørs­ro­ning
gymnastikforeningen DAN

Du elsker indendørsroning og kunne tænke dig at vise andre folk hvor fedt dit hobby er? Så kan du blive træner for indendørsroning ved DAN. Vores romaskiner står og venter på dig og vi vil meget gerne hjælpe dig med at starte op med tilbudet!

1 - 1.5 timer om ugen
Efter kvalifikation
September 2023
Træner og hjælpetræner
DGF Flensborg

Du brænder for fodbold og kan tage ansvar, så er du den rette person til vores børn!

Fra 1- 5 timer pr.uge
Finder vi ud af
Når du er klar
Hjæl­pe­træ­ner søges i HKUF badminton
HKUF

Vi har brug for en ekstra hånd til ungdomstræning i badminton. Børnene er mellem 9 og 13 år og er på begynder niveau. Vi kan bruge netop dig til at give en hånd under træningen både under opvarmning, lege og badmintonrelaterede øvelser. Lige nu har vi kun en træner...

2 timer pr. uge
12 € i timen
Snarest muligt
Bliv gå-vært eller løbetræner
SdU

Bliver du begejstret af at gå eller løbe ture i det fri og vil du give noget at din glæde videre til andre? Så vær' med til at sætte Sydslesvig i bevægelse som løbetræner eller gå-vært! Hvis du bringer dit gåpåmod, sørger vi i SdU for at hjælpe dig med alt det...

evt. 1-3 timer om ugen
10€ for løb og 15€ for gang i tilskud til gruppen eller foreningen per gennemført aktivitet
Når du er klar