Spej­der­går­den Tydal Store in Eggebek 

Spej­der­går­den Tydal Store in Eggebek 

Cate­go­ries: Spej­dere

Tre­neda­lens spej­der­gård TYDAL er opret­tet i 1966. Are­a­let er i alt på ca. 74 hektar land med bold­ba­ner, skov og lejrpladser.
Omeg­nen er omgi­vet af flere små og store skove.
Cen­ter­le­der:  Neele Fahse

Hoved­byg­ning
Over­nat­ning for max. 39 personer
Hytter
Uglebo (14 personer)
Rav­nebo (10 personer)
Egely (4 personer)
Granly (4 personer)
Telt­plad­ser For op til 800 personer

 

Address

Tüdal 1
24852 Egge­bek

Con­tact

Tele­fon+49 4609–91030
Email tydal@sdu.de
Hjem­mesidewww.tydal.dk
DSS Bjerg grup­pen Store in Ascheffel

DSS Bjerg grup­pen Store in Ascheffel

Cate­go­ries: Spej­dere
Fri­vil­lige: Spej­der

Spej­der­grup­pen holder til på Ask­felt Danske Skole
Der holdes møder man­dags 15.00–16.30
Alle der er fyldt 6 år og op efter kan være med.
Flok og trop holder møde sammen.

Address

Dor­f­straße 25
Ask­feld Danske Skole
24358 Asch­ef­fel
DSS Bjerg grup­pen Store in Ascheffel

DSS Kær­ne­gruppe Store in Großenwiehe

Cate­go­ries: Spej­dere
Fri­vil­lige: Spej­der

Holder til ved Store Vi Danske Skole
kon­takt Hans Chri­stian Bang via mail mht. spørgsmål

Møde­tids­punkt
Flok – Hver mandag, kl. 14.00 – 15.30
Trop – Hver onsdag, kl. 17.00 – 19.00
Klan – Skif­tende ons­dage, kl. 19.00 – 21.00
Alder
Flok: 8–11 år
Trop: 12–16 år
Klan: 16+ år

Address

Stör­te­be­ker Weg 3
Store Vi Danske Skole
24969 Großenwiehe

Con­tact

Emailhcbang@gmx.net