Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN Store in Flensburg

Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN Store in Flensburg

Cate­go­ries: Aero­bic, Ballet, Bør­ne­gym­na­stik, Cros­sfit, Dans, Fit­ness, Gym­na­stik, Mind­ful­l­ness, Nordic Wal­king, Show­dance, Stav­gang, Vol­ley­ball, Zumba

Fler­stren­get gym­na­stik­for­e­ning, som holder til i adskil­lige idræts­fa­ci­li­te­ter i og omkring Flensborg.
Se deres omfat­tende holdtil­bud på deres hjemmeside.

Address

Molt­ke­str. 20c
24937 Flens­burg

Con­tact

Emailformand@gymdan.de
Hjem­mesidehttps://www.gymdan.de
IF Stjer­nen Flens­borg Store in Flensburg

IF Stjer­nen Flens­borg Store in Flensburg

Cate­go­ries: Boks­ning, Bør­ne­gym­na­stik, Fit­ness, Fod­bold, Gym­na­stik, Hånd­bold, Judo, Yoga

Fler­stren­get idræts­for­e­ning i Flens­borg øst med eget idrætsan­læg i Engelsby.
Check ven­ligst for­e­nin­gens hjem­meside mht. info om hold og tilmelding

Address

Bra­hm­str. 6
24943 Flens­burg

Con­tact

Emailinfo@stjernen.de
Hjem­mesidehttp://www.stjernen.de