Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN Store in Flensburg

Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN Store in Flensburg

Cate­go­ries: Aero­bic, Ballet, Bør­ne­gym­na­stik, Cros­sfit, Dans, Fit­ness, Gym­na­stik, Mind­ful­l­ness, Nordic Wal­king, Show­dance, Stav­gang, Vol­ley­ball, Zumba

Fler­stren­get gym­na­stik­for­e­ning, som holder til i adskil­lige idræts­fa­ci­li­te­ter i og omkring Flensborg.
Se deres omfat­tende holdtil­bud på deres hjemmeside.

Address

Molt­ke­str. 20c
24937 Flens­burg

Con­tact

Emailformand@gymdan.de
Hjem­mesidehttps://www.gymdan.de