Dansk UF Jarup­lund Store in Jarplund

Dansk UF Jarup­lund Store in Jarplund

Cate­go­ries: Bør­ne­svøm­ning, Svøm­ning, Vandgymnastik
Vi har føl­gende faste, ugent­lige aktiviteter:
Mandag kl. 14:45 – 15:45 Bør­ne­svøm­ning, kon­takt­per­son Anneli Roost-Rohloff (annelidk@web.de)
Mandag kl. 15:45 – 16:45 Bør­ne­svøm­ning for begyn­dere, kon­takt­per­son Anneli Roost-Rohloff (annelidk@web.de)
Mandag kl. 19:15 – 20:15 Akva-fit­ness, kon­takt­per­son Anneli Roost-Rohloff (annelidk@web.de)
Tirs­dag kl. 16:00 – 17:00 Bør­ne­svøm­ning, kon­takt­per­son Anneli Roost-Rohloff (annelidk@web.de)
Onsdag kl. 18:00 – 19:00 Fami­liesvøm­ning, kon­takt­per­son Eva Kern (evamej@hotmail.com)
Onsdag kl. 19:00 – 20:00 Vand­gym­na­stik, kon­takt­per­son Stefan Klop­pen­burg (Kloppenburg.Stefan@gmail.com)

Address

24976 Jar­plund

Con­tact

Emailannelidk@web.de