Sen­de­mands­møde 2021

Resul­ta­ter for den vir­tu­elle afstemning

Til god­ken­delse

Ord­s­ty­rer / dirigent

Ja

Nej

Afhol­delse: 0

For­man­dens beret­ning 2020

Ja

Nej

Afhol­delse: 3

Års­regn­ska­bet 2020

Ja

Nej

Afhol­delse: 0

Uæn­dret kontingent

Ja

Nej

Afhol­delse: 1

Bud­get­for­slag 2020

Ja

Nej

Afhol­delse: 1

Vedtægts­æn­drin­ger

For­måls­pa­ra­graf

Ja

Nej

Afhol­delse: 3

Anven­delse af midler

Ja

Nej

Afhol­delse: 4

For­e­ning

Ja

Nej

Afhol­delse: 1

Veder­lag

Ja

Nej

Afhol­delse: 6

Har ikke opnået 3/4 flertal

Vir­tu­elt sendemandsmøde

Ja

Nej

Afhol­delse: 4

Skrift­ligt sendemandsmøde

Ja

Nej

Afhol­delse: 3

Invi­ta­tion

Ja

Nej

Afhol­delse: 1

Udskyde

Ja

Nej

Afhol­delse: 4

Vir­tu­elle aktivitetsmøder

Ja

Nej

Afhol­delse: 1

Valg af Forretningsudvalget

1. Næst­for­mand for 2 år

Kay von Eitzen

Ja

Nej

Afhol­delse: 4

2. Næst­for­mand for 2 år

Katja Holz

Ja

Nej

Afhol­delse: 8

Valg af sty­rel­ses­med­lem­mer for 2 år

Isa­belle Barkholz

Troels Peter­sen

Cle­mens Schneidewind

Gyl­dige stem­mer: 52

Valg af revision

Revisor for 2 år

Rene Schö­neich

Ja

Nej

Afhol­delse: 3

Revisor-sup­ple­ant

Kamp­valg

Ronald Wei­gelt

Søren Brix