Sen­de­mands­møde 2020

Resul­ta­ter for den skrift­lige afstemning

Antal dele­ge­rede i alt

Antal afle­ve­rede stem­me­sed­ler i alt (18.12.20 kl. 12.00)

Heraf gyl­dige stemmersedler

%

Antal dele­ge­rede i alt

Til god­ken­delse

Tæl­lekom­mis­sio­nen

Ja

Nej

Afhol­delse: 6

Ugyl­dig: 0

For­man­dens beret­ning 2019

Ja

Nej

Afhol­delse: 12

Ugyl­dig: 0

Års­regn­ska­bet 2019

Ja

Nej

Afhol­delse: 21

Ugyl­dig: 1

Uæn­dret kontingent

Ja

Nej

Afhol­delse: 7

Ugyl­dig: 0

Bud­get­for­slag 2020

Ja

Nej

Afhol­delse: 30

Ugyl­dig: 0

Valg af Forretningsudvalget

For­mand for 2 år

Kirstin Asmus­sen

Ja

Nej

Afhol­delse: 16

Ugyl­dig: 4

2. næst­for­mand for 1 år

Katja Holz

Mads Lau­sten

Afhol­delse: 13

Ugyl­dig: 5

Valg af sty­rel­ses­med­lem­mer for 2 år

Wiebke Ernst

Linea Kopf

Malin Rabe­ler

Mads Lau­sten

Afhol­delse: 4

Ugyl­dig: 0

Valg af revision

Revisor for 2 år

Sven Wamser

Ja

Nej

Afhol­delse: 8

Ugyl­dig: 0

Revisor-sup­ple­ant for 1 år

Georg Buhl

Ja

Nej

Afhol­delse: 9

Ugyl­dig: 2