DIGI­DEKK er en digi­tal kunst kon­kur­rence, der afhol­des hvert andet år. 

DIGI­DEKK 02 bliver afholdt den 22.11.2024. Læs mere her.

Den 11.11.2022 afholdte vi for første gang DEKK´s digi­tal kunst kon­kur­rence DIGI­DEKK på Flens­borg Bibliotek. 

Der blev ind­sendt værker fra 23 deltagere.

Ferniseringen/prisuddelingen blev afslut­tet med et Live-Coding kon­cert med Ale­xan­dra Cárdenas.

1. Plads

Kira Kut­scher
—————–
Barnum-Forer Per­so­na­lity Test
Inter­ak­tiv installation.

512 €

2. Plads

Mads Cor­ne­lius
—————–
Berg mit Wasser & Schweiz unter wasser
Digi­tal col­lage, der er sam­men­samt af mod­stri­dende motiver.

256 €

3. Plads

Kri­stof­fer Kri­sten­sen
—————–
Dron­nin­gen på bal­ko­nen
Digi­tal collage.

128 €

1. Plads
Ung­doms­pris

Willem (12)
—————–
Andy svøm­mer
Digi­tal collage.

128 €

Delt 2. og 3. Plads
Ung­doms­pris

Alina (7)
—————–
Enhjør­ning­s­ten
Bil­lede tegnet digitalt.

Mia (7)
—————–
Regn­bue-kunst
Digi­tal grafik.

(64 € + 32 €) / 2 = 48 €