Zumba Fitness/Gold, Strong Nation 24 FebruarFeb 2024 11:0013:00Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flens­burg

Gym­na­stik og Fitness

Deltag i en for­mid­dag med 2 workshops

Lørdag den 24. februar 2024 kl. 11.00 – 13.00  

i Idræts­hal­lens sal, Molt­ke­str. 20c, Flens­borg 

STRONG Nation” er hård fysisk træ­ning med masser af puls, bur­pees, squats, lunges, push ups, moun­tain clim­bers, kicks. Træ­nin­gen består af en opvarm­ning og fire blokke. I løbet af de tre første blokke stiger i inten­si­te­ten grad­vist, og ender til slut ud i den tredje og hår­de­ste blok, der hedder “Push your limit
Instruk­tør: Hans Jørgen Wol­le­sen, cer­ti­fi­ce­ret træner i “STRONG nation”

Zumba® fit­ness
En kom­bi­na­tion af hur­tige og lang­somme bevæ­gel­ser til ener­gisk og ryt­misk musik.
Det er effek­tivt til både vægt­tab og toning af krop­pen sam­ti­dig med, at du har det sjovt, får pulsen op og sved på panden.
Zumba® fit­ness er en sam­men­s­melt­ning af lat­insk og inter­na­tio­nalt musik der skaber en dyna­misk, spæn­dende og effek­tiv fit­ness workout.
Zumba® fit­ness er inspi­re­ret af bl.a. lat­i­na­me­ri­kan­ske rytmer, som med garanti efter­la­der dig med godt humør og fuld af ny energi efter træningen.
Instruk­tør: Betina Som­mer­set, cer­ti­fi­ce­ret træner i Zumba fit­ness siden 2010.

ZUMBA® GOLD er for den aktive ældre, der søger en modi­fi­ce­ret dan­se­time. ZUMBA® GOLD er en sjov og effek­tiv motions­form, der kom­bi­ne­rer latin dan­se­e­le­men­ter i en ny og utra­di­tio­nel træ­nings­form, du vil elske. På ZUMBA® GOLD er koreo­gra­fien nem at følge og inten­si­te­ten lavere end på de tra­di­tio­nelle Zumba® timer.
Zumba® Gold er en let­tere form for zumba med lavere tempo, men man får stadig pulsen op og har det rigtig sjovt.

Instruk­tør: Randy Stef­fen­sen, cer­ti­fi­ce­ret træner i Zumba Gold siden midten af 10’erne.

Prisen er 10 € inkl. frugt og vand. Der beta­les kon­tant på dagen  

Vi glæder os til at se dig!

Til­mel­ding: www.dgi.dk/202414554002 

Til­mel­din­gen er bin­dende. 

Import to Google Calendar

Sted

Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org