Unge i Rådet 09 JuliJul 2024 08:0010 JuliJul 2024 16:00Rat­haus­platz 1, 24937 Flens­burg

Unge

Den 9. og 10. juli 2024 har du mulig­hed for at lære poli­tik i Flens­borg at kende og må leve dig ind i rollen som en af de 44 byrå­ds­med­lem­mer i to dage.

I fire arbejds­grup­per vil du så arbejde med for­slag, dis­ku­tere, holde taler, finde kom­pro­mi­ser og ved­tage beslut­nin­ger. Der vil også v ære et medie team, som for­be­re­der og gen­nem­før er inter­views til soci­ale medier, udvik­ler og pro­du­ce­rer indlæg under kyndig vejledning.

Del­ta­gelse for elever fra 8. til 10. klasse og det er gratis.

Arran­ge­men­tet finder sted begge dage fra kl. 8 til 16.00 sammen med elever fra alle byens fæl­les­sko­ler og forgår derfor på tysk.

Der vil blive sørget for for­plej­ning til jer begge dage.

Du vil være fri­ta­get for sko­le­gang og vil mod­tage et deltagerbevis.

Til­meld dig her

Import to Google Calendar

Sted

Flens­borg Rådhus, Rat­haus­platz 1, 24937 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org