Bord­ten­nis: Ungdomsstævner 08 Decem­berDec 2019 00:00Læk danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Leck

DGI bord­ten­nis Jyl­land Syd og SdU til­by­der i sam­ar­bejde en række ung­doms­stæv­ner i 2019/2020. Ét stævne afhol­des hos os (i Læk), de øvrige to stæv­ner i det syd­lige Danmark.

Søndag den 27.10.2019
Sport­cen­trum, Indu­stri­vej 8, 6200 Aabenraa
Søndag den 8.12.2019
Læk danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Leck
Lørdag den 25.1.2020
Bil­lund Idræts­cen­ter, Kærvej 50, 7190 Billund

Stæv­ne­start: kl. 10.00

Stæv­nerne hen­ven­der sig til:
Spil­lere fra årgan­gene 2002–2010 (pus­linge, yngre pige /drenge, piger/drenge, juniorer).
Alle spil­ler, uanset niveau. De bliver garan­te­ret mange lige­byr­dige kampe!

Til­mel­ding:
Til­mel­ding sker via www.bordtennisportalen.dk
Er der pro­ble­mer med den elek­tro­ni­ske til­mel­ding kan stæv­ne­le­der Ebbe Worm kon­tak­tes: ebbeworm@gmail.com +45 24 85 86 57

Frist:
Til­mel­din­gen­fri­sten er altid 4 dagen inden stæv­net skal afvikles.

Pris:
Del­ta­ger­pri­sen er 79,00 kr pr. spil­ler og stævne. Klubber/spillere beta­ler selv for til­mel­din­gen, men spil­lere fra SdU for­e­nin­ger kan efter sidste stævne få refun­de­ret del­ta­ger­ge­by­ret hos SdU.

Bilag bedes ind­sendt til:
SdU, att. bord­ten­nis, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg

Import to Google Calendar

Sted

Læk danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Leck

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org