THE COLOUR (DK) + ILLU­SIO­NARY (DE) 07 Sep­tem­berSep 2024 20:00Volks­bad, Schif­f­brücke 67, 24939 Flens­burg

Kon­cert

Kom og vær med til en helt spe­ciel aften den 07. sep­tem­ber, når to fan­ta­sti­ske bands ind­ta­ger scenen på Volks­bad. Det bliver en uforg­lem­me­lig aften med drøm­mende disco fra Køben­havn og avant-pop fra Flensborg.

The Colour
Efter en suc­ces­fuld optræ­den på Gården Festi­val i 2023, er The Colour klar til at erobre dan­se­gul­vet endnu en gang. Bandet balan­ce­rer ele­gant mellem retro og moderne, obs­kurt og vel­kendt, og skaber et far­ve­rigt og drøm­mende uni­vers af beru­sende disco og kalej­dosko­pisk pop. Musik­ken emmer af 70’ernes nostalgi, kom­bi­ne­ret med moderne pro­duk­tio­ner og stærke sange, der tager dig med på en euforisk rejse gennem et lyd­bil­lede af ana­loge synt­he­sizers, per­kus­sive gui­ta­rer og eks­pres­sive voka­ler. Når The Colour spil­ler live, er det med et 6‑mands band, der garan­te­rer en eksta­tisk fest, hvor publi­kum får svært ved at stå stille.

Illu­sio­nary
Samme aften vil det lokale band Illu­sio­nary også ind­tage scenen. Illu­sio­nary er en ny og spæn­dende duo fra Flens­borg, der skaber unik musik under genren “Avant-pop”. Inspi­re­ret af kunst­nere som Billie Eilish og Polyp­hia, består duoen af Caspar (lead­gu­i­tar) og Elija (sang, guitar), og de bakkes op af Mika på trom­mer til deres kon­cer­ter. Illu­sio­nary’s musik er en fasci­ne­rende blan­ding af eks­pe­ri­men­te­rende lyde og gri­bende melo­dier, der helt sik­kert vil fange publi­kums opmærksomhed.

Dørene åbner kl. 19:00, og kon­cer­ten star­ter kl. 20:00.

10 € (7 € for unge til og med 26 år)

Tick­ets og infor­ma­tio­ner på: www.tixforgigs.com/de-DE/Event/57825

Import to Google Calendar

Sted

Volks­bad, Schif­f­brücke 67, 24939 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org