Styrk Fri­vil­lig­he­den – Wor­ks­hop 2 13 JuniJun 2024 18:3021:30Neustadt 95, 25813 Husum

Hjælp til arbej­det med fri­vil­lig­hed – inspira­tions­af­ten og workshops

SSF, SdU og SSW invi­te­rer i sam­ar­bejde med DGI til tre arran­ge­men­ter om fri­vil­lig­hed. De har til formål at give inspira­tion til arbej­det med fri­vil­lig­hed, og at give kon­krete værk­tø­jer, der blandt andet moti­ve­rer til frivillighed. 

Man kan del­tage i et eller alle tre arran­ge­men­ter. Lige som man kan tage til dem i fæl­les­skab – for eksem­pel som besty­relse eller som sam­ar­bejds­råd – men man kan også godt besøge dem som enkelt­per­son. Arran­ge­men­terne er åbne for alle, der arbej­der med fri­vil­lig­hed. Det er gratis at deltage.

Wor­ks­hop 2 – Bevidst hand­ling gennem frivillighedsstrategi

I den anden wor­ks­hop får del­ta­gerne en ska­be­lon til en fri­vil­lig­heds­stra­tegi. Del­ta­gerne får i den for­bin­delse inspira­tion til, hvor­dan der arbej­des med de for­skel­lige ele­men­ter i en fri­vil­lig­heds­stra­tegi. Det vil sige, at der i wor­ks­hop­pen blandt andet ses på den gode vel­komst af nye fri­vil­lige, aner­ken­delse og pleje af fri­vil­lige. Yder­mere ses også på, hvor­dan man moti­ve­rer fri­vil­lige og hvor­dan man får fri­vil­lige frem i lyset.

Når del­ta­gerne går fra wor­ks­hop­pen, har de såle­des for­mu­le­ret deres første dele i en helt egen fri­vil­lig­heds­stra­tegi, der passer til lige netop deres forening.

Til­mel­ding via mail til ph@syfo.de

Import to Google Calendar

Sted

Husum­hus, Neustadt 95, 25813 Husum

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org