Styrk Fri­vil­lig­he­den – En inspirationsaften 23 MajMaj 2024 18:3021:30Neustadt 95, 25813 Husum

Hjælp til arbej­det med fri­vil­lig­hed i Syds­lesvig – inspira­tions­af­ten og workshops

SSF, SdU og SSW invi­te­rer i sam­ar­bejde med DGI til tre arran­ge­men­ter om fri­vil­lig­hed. De har til formål at give inspira­tion til arbej­det med fri­vil­lig­hed, og at give kon­krete værk­tø­jer, der blandt andet moti­ve­rer til frivillighed. 

Man kan del­tage i et eller alle tre arran­ge­men­ter. Lige som man kan tage til dem i fæl­les­skab – for eksem­pel som besty­relse eller som sam­ar­bejds­råd – men man kan også godt besøge dem som enkelt­per­son. Arran­ge­men­terne er åbne for alle, der arbej­der med fri­vil­lig­hed. Det er gratis at deltage.

Inspira­tions­af­ten

Inspira­tions­af­te­nen holdes den 23. maj på Husum­hus. Her hand­ler det mest af alt om at få viden om arbej­det med fri­vil­lig­hed. Eks­per­terne fra DGI kommer i den for­bin­delse blandt andet ind på, hvad der moti­ve­rer til fri­vil­lig­hed samt fakta og myter om det fri­vil­lige – og hvor­dan den viden kan bruges til at arbejde med fri­vil­lig­hed. Det kan for eksem­pel være, hvor­dan for­skel­lige livs­fa­ser har ind­fly­delse på, hvor­dan man enga­ge­rer sig. Til det hører også gode råd til, hvor­dan man kan få flere til at enga­gere sig.

Til­mel­ding via mail til ph@syfo.de

Import to Google Calendar

Sted

Husum­hus, Neustadt 95, 25813 Husum

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org