Sty­rel­ses­møde 27 AugustAug 2020 19:00Spej­der­går­den Tydal
Sty­relse

Mødet afhol­des i Gildesalen

Dags­or­den:
1. For­melle anliggender
2. Halvårsregnskab
3. SdU’s Samrådspost
4. Kom­mende styrelsesmøder
5. Stra­te­gi­pla­nen 2023
herunder:
a. Ned­sæt­telse af arbejds­grup­pen ”sprog­lig samværspolitik”
b. Arbejds­grup­pen ”til­skuds­mo­del” genoptages
6. Eventuelt
7. Lukket punkt

OBS:
• Grun­det Corona ser­ve­res der ingen mad.
• Mødet star­ter kl. 19.00

Ret til ændrin­ger forbeholdes

 

Import to Google Calendar

Sted

Spej­der­går­den Tydal

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org