Sty­rel­ses­møde 22 JanuarJan 2020 18:30Engelsby Børne- og Ung­doms­hus, Bra­hms­str. 6, 24943 Flens­burg
Sty­relse

Inden den offi­ci­elle dags­or­den for­tæl­ler Danyel Kra­e­mer kort om arbej­det på Engelsby Børne- og Ungdomshus.

Dags­or­den:

 1. For­melle anliggender
 2. SSW’s ønske om del­ta­gelse i forbundsvalget
 3. Status på arbejds­grup­perne iht. stra­tegi 2022
 4. Præ­sen­ta­tion af 1. skitse på stra­te­gi­plan 2022
 5. Sen­de­mands­mø­det 2020
 6. SdU’s mil­jøpo­li­tik
 7. Even­tu­elt
Import to Google Calendar

Sted

Engelsby Børne- og Ung­doms­hus, Bra­hms­str. 6, 24943 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org