Som­mer­tur­ne­ring for double 01 MajMaj 202130 AugustAug 2021

Petanque

Afhæn­gig af til­mel­din­gerne vil vi spille i puljer á 4 hold.
Hol­dene spil­ler ude- og hjem­me­kampe, alle mod alle i hver pulje; dvs. 3 kampe pr. aften.

Vin­der­hol­det og det 2. pla­ce­ret hold kva­li­fi­ce­rer sig til del­ta­gelse i DGI’s Lands­mester­ska­ber 2022 for double.

Hold­le­derne afta­ler selv tid og sted for kam­pene. Resul­ta­ter indsendes/mailes til turneringslederen.
Tur­ne­rin­gen star­ter den 1. maj 2021. Alle kampe skal dog være afvik­let senest den 30. august 2021.

Lod­træk­ning til pul­je­ind­de­ling sker søndag den 28. marts i Tarup og fina­le­kam­pene spil­les den 12. sep­tem­ber i Risby.

Stæv­ne­le­der: Her­bert Gyar­maty herbert.gyarmaty@gmx.de, tele­fon 0461 61406

Del­ta­ger­ge­byr: 10 € pr. spil­ler afreg­nes med foreningen.

Til­mel­ding: Senest den 19. marts 2021 til Her­bert Gyar­maty herbert.gyarmaty@gmx.de
Ved til­mel­din­gen angi­ves hold­le­de­ren med navn, tlf. og e‑mail samt double makker.

Link til øvel­ser: www.dgi.dk/petanque/traen-selv

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org