Sen­de­mands­møde 2021 (vir­tu­elt) 20 MartsMar 2021 14:30

SdUSty­relse

Vi glæder os til at se jer til vores første vir­tu­elle sen­de­mands­møde lørdag den 20. marts 2021 kl. 14.30.

Dags­or­den:

 1. Valg af dirigent
 2. For­man­dens beret­ning til drøftelse
 3. For­man­dens beret­ning til godkendelse
 4. Års­regn­ska­bet til drøftelse
 5. Reviso­rer­nes beretning
 6. Års­regn­ska­bet til godkendelse
 7. Drøf­telse af øvrige beretninger
 8. Behand­ling af ind­komne forslag
  a. For­slag til vedtægtsændringer
 9. Opta­gelse af nye for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer
 10. Fast­sæt­telse af kontingent
 11. Frem­læg­gelse af bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til godkendelse
 12. Drøf­telse af det kom­mende arbejde
 13. Valg:
  a. 1. næst­for­mand for 2 år – Anja Otten genop­stil­ler ikke
  (Kay von Eitzen, Flens­borg Yacht Club, er blevet skrift­ligt foreslået)

  b. 2. næst­for­mand for 2 år – genopstiller
  (Katja Holz, Kappel Børne- og Ung­doms­hus, er blevet skrift­ligt foreslået)

  c. 4 sty­rel­ses­med­lem­mer for 2 år
  Cle­mens Sch­nei­dewind – genopstiller
  Ceci­lia Per­s­son Søren­sen – genop­stil­ler ikke
  Kan­di­dat: Isa­belle Bark­holz, fore­slået af Lyks­borg UF
  Vakant: Kan­di­dat: Troels Peter­sen, fore­slået af IF Stjernen
  Vakant

  d. En revisor (2 år)
  Kay von Eitzen – genop­stil­ler ikke

  f. En revisor-suppleant
  pt. Georg Buhl

 14. Even­tu­elt.

Mandag den 15. marts 2021 mod­ta­ger alle til­meldte til sen­de­mands­mø­det en mail med login oplys­nin­ger til mødet.
Mailen sendes til den mailadresse, som oplyst ved tilmeldingen.

Tek­nisk hjælp
Den 20. marts 2021 fra kl. 13.30 vil der være ind­ret­tet en hot­line, hvor der ydes assi­stance ved tek­ni­ske problemer.
Med­ar­bej­derne kan kon­tak­tes på tlf. +49 461 14408–555.
Er alle med­ar­bej­dere i en sam­tale, vil I få ”opta­get-sig­na­let” – prøv igen lidt senere. Der vil være hjælp igen­nem hele mødet.

Hvis I har spørgs­mål, er I vel­kom­men til at kon­takte Katja Kohrt, tlf. 0461–14408-221 eller katja@sdu.de.

Find alle rele­vante filer og bilag her…

 

Import to Google Calendar
 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org