Sen­de­mands­møde 2022 (vir­tu­elt) 19 MartsMar 2022 14:30

SdUSty­relse

Kære sen­de­mænd og gæster.

Vi glæder os til at se jer til vores vir­tu­elle sen­de­mands­møde den 19. marts kl. 14.30.

I kan down­lo­ade dags­or­den samt bilag til mødet her…

Mandag den 14. marts 2022 mod­ta­ger alle til­meldte en mail med login oplys­nin­ger til mødet.

Tek­nisk hjælp
Den 19. marts 2022 fra kl. 13.30 vil der være ind­ret­tet en hot­line, hvor der ydes assi­stance ved tek­ni­ske problemer.
Med­ar­bej­derne kan kon­tak­tes på tlf. +49 461 14408–555.

7 skarpe spørgs­mål til formandskandidaterne
Vi har bedt de to for­mand­skan­di­da­ter om at svare på 7 skarpe spørgs­mål omkring dem selv, SdU og mindretallet.
Læs sva­rene her og få et ind­blik i kan­di­da­ter­nes virke og visio­ner inden Sen­de­mands­mø­det 2022.

Kay von Eitzen (PDF)

Mads Lau­sten (PDF)

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org