Regio­nale Net­værks­grup­per AFLYST 07 MajMaj 2022 15:3018:00

SdU

SdU invi­te­rer alle sine for­e­nin­ger, grup­per, børne- og ung­doms­huse og udvalg til at starte en ny dialog med hin­an­den i op til 8 regio­nale netværk.

Send to repræ­sen­tan­ter for dit SdU-fæl­les­skab til vores store opstart­s­møde for de regio­nale netværksgrupper

Benævn jeres udfor­drin­ger og find løs­nin­gerne sammen I jeres region. Mød nye ansig­ter og få jer en snak på tværs – Det er for­må­let – SdU skaber ram­merne og I sætter dagsordenen.

Vi afslut­ter dagen med en fin middag og en fan­ta­stisk efter­fest med alle med­lem­mer og ansatte i hele SdU

Pro­gram:
15:30 Vel­komst ved formand
15:45 Intro og gruppeinddeling
16:00 Møde i grup­perne om for­skel­lige emner
17:30 Opsam­ling og afrunding
18:00 Fælles fest­mid­dag for alle deltagere

20:00 SdUs After­Party ´22

Til­meld jer hos: hinnerk@sdu.de (senest 29.4.22)

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org